¿Qué debe tener en cuenta una empresa cuando quiere migrar a la nube?

🔹 Avaluar els costos i el pressupost de la migració:

Moltes empreses migren al núvol perquè el cost és convenient, a més de la reducció de recursos en hardware i despeses amb personal de TI. Sense embargo els beneficis financers són diferents per a cada aplicació.

🔹 Considereu l'aplicació o dades que voleu migrar a la nube:

Aun siendo increïble l'optimització de la flexibilitat i escalabilitat, no tota l'aplicació és ideal per al núvol, com a aplicacions lligades, operacions crítiques i dades confidencials.

🔹 Elige la tipologia de nube que necessitas: pública, privada o híbrida:

Encara que hi hagi diversos beneficis en les nubes públiques, privades i híbrides, cal determinar quin és el millor model que atienda a les seves necessitats.

🔹 La ubicació física del centre de dades del proveïdor:

Heu de tenir en compte on s'emmagatzemarà la informació corporativa, per evitar problemes de latència i ralentització del sistema.

🔹 La capacitat d'emmagatzematge que necessiteu:

Tenir en compte la informació corporativa a migrar ha de decidir quanta capacitat d'emmagatzematge necessita per no quedar-se curt.

🔹 El portfolio i experiència del proveïdor informàtic:

És important saber en què mans deixeu les vostres dades i aplicacions. Per estar segur de que tot funcionarà correctament investiga els casos d'èxit i les recomanacions que tinguin d'altres clients.

🔹 Les funcions que necessitem i les necessitats clares:

La nube és molt flexible i no és necessari quedar-se curts ni passar de serveis.

🔹 Les còpies de seguretat i la garantia de la integritat de la informació de l'empresa:

Hem d'estar informats de si ofereix la restauració de les còpies de seguretat, els màrgens de restauració i els tipus de còpies de seguretat per a empresa.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
caCatalà