AVIS LEGAL

Avís legal pàgina web
1. Informació Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informam que el present lloc web és propietat de DOTGAINEN SL, amb CIF B65614299 a domicili en Av Diagonal 534 08006 Barcelona , (Barcelona) i amb les següents dades de contacte: 931801085 / [email protected].

Esta sociedad consta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona con los siguientes datos registrales Tomo 42768 Hoja 412017 Folio 0027 Inscripción 1.

2. Protecció de Continguts

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o quins altres elements inserits per DOTGAINEN SL en el present Sitio Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'apariència). visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotipos, nombres comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sonidos, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació , així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a DOTGAINEN SL i/oa tercers als quals els han cedit els seus drets.

En cap cas l'accés al lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets per part dels seus titulars, salvo que s'establisca expressament el contrari. Els presents termes i condicions d'ús del Sitio Web no confien als USUARIOS cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Sitio Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Queda terminantement prohibida la utilització de contes elements, la seva reproducció total o parcial, comunicació i/o distribució amb fines comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d'explotació del Sitio Web.

Sin perjuicio de tot lo anterior, si l'Usuari o un tercer estima que algun contingut del Sitio Web pudiera vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, rogem així el nostre coneixement a la major brevetat possible.

3. Accés i ús del Sitio Web

La prestació dels serveis per part de DotGainen, SL té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis administrats pel prestador a través de la web estan subjectes al pagament d'un preu determinat a les condicions generals de contractació.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la subscripció prèvia o registre dels usuaris. Aun així, DotGainen, SL condiciona l'ús d'alguns serveis a la complementació prèvia del registre d'usuari corresponent. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

Toda la informació que facilita l'usuari té que ser veraz. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a DotGainen, SL permanentment actualitzada de la forma que respon, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzin i dels perjudicis que causen al prestador oa tercers.

L'usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Aviso Legal, així com a la moral i bones costums. A tal efecte, l'usuari s'abstendrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin donar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador

4. Enlaces a tercers

Des del lloc web és possible que es redirija a continguts de tercers webs. Dado que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, DotGainen, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pudiera contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant-se en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Sense embargo i en compliment de lo que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa a la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas de que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pudiera ser susceptible d'aquesta classificació, es ruega el notificar de forma immediata a l'administrador del lloc web.

5. Protecció de dades personals

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat dispostes al Reglament Europeo de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat

6. Propietat Intel·lectual i Indústria

El lloc web, inclòs un títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas de que fos necessari, disposa de la llicència d'autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben debidament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independientemente de la finalitat per al que fora destinat, la reproducció total o parcial, l'ús, la distribució i la comunicació pública requereix l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Cal demanar l'ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotipos, textos i/o gràfics ajens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol controvèrsia que pudiera esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

7. Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupada, serà de l'aplicació de la legislació espanyola, a la que algunes vegades es veu expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats. amb el seu ús els Juzgados y Tribunales de Barcelona.

8. Modificació dels Termes i Condicions d'Ús, Política de Privacitat i Protecció de Dades.

El Responsable del Fichero es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per a adaptar-se a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, degut a l'usuari consultar periòdicament. les presentas condicions, termes i polítiques a fin de comprovar o cerciorarse de l'existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualització.

caCatalà