REUNIONES SEGURAS AMB WEBEX ZERO TRUST

¿És suficient el so familiar d'una veu o una imatge de vídeo per assegurar-nos de que les persones amb les que parlem son quiens dicen ser?

Molts titulars recents presenten com els delinqüents tractan d'engañar i obtenir informació confidencial mitjançant la ia (intel·ligència artificial) i el deepfake.
És per això que la plataforma Webex compta amb la iniciativa Zero-Trust per a reunions. Per protegir la confidencialitat i la propietat intel·lectual de la seva empresa.
Inclou les següents funcions:
  • Encriptat de fin a fin:

El cifrado d'extrem a extrem assegura que el contingut de la reunió es manté confidencial en reunions de fins a 200 participants.
Los anfitriones poden determinar el nivell de seguretat que desitgen que tinguin la reunió. Un ícono de seguretat mostra a tots els participants si una reunió sola està encriptada o encriptada d'extrem a extrem, de manera que l'accés és únicament possible des dels dispositius autoritzats.
  • Verificació d'identitat:

Al igual que a les reunions pot identificar als assistents que esperen en el vestíbul de la reunió abans de permetre ingressar, amb Webex Identity Verification pot mantenir els usuaris no convidats fora de les seves reunions.
Aquesta eina identifica els usuaris i mostra el seu estat d'autenticació. La verificació d'identitat es distingeix entre:
✔ Verificat pel proveïdor d'identitat empresarial (SSO)
✔ Verificat per l'autoritat de certificació de Webex
✔ Identitat no confirmada

  • Codi de seguretat de la reunió:

Es mostra un codi de seguretat a tots els participants dins d'una reunió Webex, posteriorment, aquest codi s'ha comparat verbalment pels participants. El codi canvia cada vegada que els participants no han abandonat la reunió.
Si tots els participants tenen el mateix codi de seguretat, poden estar segurs de que comparten la mateixa configuració de seguretat i la mateixa llista de participants.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
caCatalà